Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van Camus Wines B.V.. Als u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 2. Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en vervoerskosten (tenzij anders vermeld) en worden duidelijk aangegeven op de internetsite.
 3. De prijzen in onze webwinkel zijn gebaseerd op aflevering in Nederland.
 4. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de bestelling beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient u Camus Wines B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, per e-mail hierover in te lichten.
 5. Als is aangetoond dat de geleverde producten niet met de bestelling overeenkomen, heeft Camus Wines B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 6. Alle prijzen en aanbiedingen van Camus Wines B.V. zijn vrijblijvend. Camus Wines B.V. behoudt zich altijd het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
 7. Camus Wines B.V. heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Als u hierdoor wordt benadeeld, zullen wij u per e-mail berichten. U heeft dan het recht om uw bestelling te annuleren.
 8. Wanneer een product niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden.
 9. Camus Wines B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als een product niet op voorraad is, zal er contact met u worden opgenomen over de levertijd. Vindt u de levertijd niet acceptabel dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren.
 10. Camus Wines B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 11. Als u niet tevreden bent over een artikel, kunt u de artikelen retourneren. U ontvangt dan de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Camus Wines B.V. vergoedt niet de verzendkosten voor het retourneren. Neemt u bij ontevredenheid over een artikel altijd contact op met Wijnbox.nl, zodat wij dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen.
 12. Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.
 13. Betaling gaat per overboeking en/of iDEAL. De artikelen worden pas verstuurd na ontvangst van het complete factuurbedrag op de bankrekening van Camus Wines B.V.. Betaling achteraf is alleen mogelijk voor bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 14. Als u met enige betaling in gebreke bent, heeft Camus Wines B.V. het recht een volgende levering op te schorten of niet uit te voeren.
 15. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over als het volledige bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Camus Wines B.V. en de artikelen zijn afgeleverd.
 16. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Camus Wines B.V.. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering kan worden beschouwd, gaat het risico over op de afnemer.
 17. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Camus Wines B.V. internetsite, waaronder programmatuur, logo, overige beelden en fotomateriaal, zoekmethoden en teksten zijn eigendom van Camus Wines B.V.. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Camus Wines B.V., informatie te kopiëren en/of te bewerken.  
 18. Camus Wines B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 73424307.
 19. Het BTW nummer is: NL-8595.34.005.B.01 .
 20. Camus Wines is gevestigd aan Hoefblad 24, 2231 WS in Rijnsburg.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Haaglanden.